Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas. Läs protokoll från styrelsemöten.

anetteOrdförande
Anette Pålsson

ordforande@simbk.se

 

birgittaVice Ordf.
Birgitta Wallin

tavling@simbk.se

 

Kassör
Birgitta Wallin

kassor@simbk.se

 

Sekreterare
Jakob Ekström

sekreterare@simbk.se

 

V.sekr, Ledamot
Per Jönsson

 

helenLedamot
Helene Mårtensson

 

Ledamot
Magnus Nilsson

 

jessicaSuppleant
Jessica Pettersson

 

Suppleant
Lars Hörbo