Jaktträning i hagarna

Jaktträning pågår i kohagarna invid klubben på trettondedag jul, 6/1 (cirkatid 10-13). Är du på klubben vid tiden för träningen, gå inte in i hagarna och tänk på att skott kan förkomma.