Medlem

Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Genom att bli medlem får du tillgång till många utbildningar och aktiviteter för dig och din hund, samt en rad medlemsförmåner. Läs mer på SBK Medlem


Medlemskap

För att bli medlem första gången så är det enklaste sättet att betala in medlemsavgiften, 560:- för helbetalande medlem till Bankgiro: 458-1500. Glöm inte att ange följande information:

 • Personnummer (10 siffror)
 • Namn
 • Adress
 • Postnr + Ort
 • Telefonnummer
 • Epost
  Om du använder dig av intenetbank och saknar utrymme för uppgifterna enligt ovan, så år det bra att mejla kompletterande uppgifter: till vår kassör:

Medlemsavgift (fr.o.m. 2018-01-01):

 • 560:-/år A-medlem, helbetalande (160:- klubbavgift + 400:- förbundsavgift).
 • 300:-/år B-medlem, ungdomar upp till 25 år.
 • 160:-/år C-medlem, familjemedlem till helbetalande medlem.
 • 160:-/år D-medlem, gäller de som har huvudmedlemskap i annan SBK lokalavdelning eller rasklubb.

Medlemsbevis

Det följer inte längre med inbetalningskortet på ny medlemsavgift till SBK, varje medlem måste därför själv logga in på SBK Medlem och beställa ett. Här kan du också ändra din adress och andra kontaktuppgifter.