Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas. Läs protokoll från styrelsemöten.

anetteOrdförande
Anette Pålsson

ordforande@simbk.se

 

anetteVice Ordf.
Ingela Olsson

 

 

Kassör
Vakant (Birgitta Wallin)

kassor@simbk.se

 

Sekreterare
Jakob Ekström

sekreterare@simbk.se

 

Vice sekreterare, Ledamot
Per Jönsson

 

Ordinarie ledamot
Lars Hörbo

 

Ledamot
Linnéa Olsson

 

jessicaSuppleant
Tove Ask