Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.

anetteOrdförande
Ingela Olsson
ordforande@simbk.se

 

Kassör
Vakant (Birgitta Wallin)
kassor@simbk.se

 

Sekreterare
Jakob Ekström
sekreterare@simbk.se

 

Vice sekreterare, Ledamot
Per Jönsson

 


Ledamot

Linnéa Olsson

 

jessica
Suppleant

Tove Ask