Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.   

Ordförande
Per Jönsson
ordforande@simbk.se

Ledamot & vice ordförande
Yveth Lundgren

Sekreterare
Anette A. Pålsson
sekreterare@simbk.se

Kassör 
Birgitta Wallin
kassor@simbk.se

 

Ledamot
Agneta Månsson

Ledamot
Hugo Julom

Ledamot (Vakant)

Suppleant
Linnea Olsson

Suppleant
Ann Gånheim