Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.

anette
Ordförande

Ingela Olsson
ordforande@simbk.se

 


Kassör

Vakant (Birgitta Wallin)
kassor@simbk.se

 


Sekreterare

Jakob Ekström
sekreterare@simbk.se

 


Vice sekreterare, Ledamot

Per Jönsson

 


Ledamot

Linnéa Olsson

 

jessica
Suppleant

Tove Ask