Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.   

Ordförande
Per Jönsson
ordforande@simbk.se

Vice ordförande
Agneta Månsson

Sekreterare
IngaLill Ask

Kassör 
Birgitta Wallin
kassor@simbk.se

 

Ledamot
Hugo Julom

Ledamot 
Jana Ericson

 

Ledamot
Yvette Lundgren

Suppleant
Ann Gånheim

Suppleant
Vakant