Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.   

Ordförande
Ingela Olsson
ordforande@simbk.se

Ledamot & vice ordf.
Per Jönsson

Sekreterare
Anette Pålsson

Kassör (vakant)
Birgitta Wallin
kassor@simbk.se

 

Ledamot
Helena Jönsson

Ledamot
Mariana Ericson

Ledamot
Agneta Månsson

Suppleant
Yveth Lundgren

Suppleant
Linnea Olsson