Styrelsen

Välkommen att kontakta oss i styrelsen med frågor, idéer och synpunkter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för vad som händer i klubben och den jobbar i nära samarbete med samtliga grupper. Ungefär en gång i månaden är det styrelsemöte och då tas frågor upp och beslut fattas.

Ordförande
Ingela Olsson
ordforande@simbk.se

Kassör
Vakant (Birgitta Wallin)
kassor@simbk.se

Sekreterare
Anette Pålsson

Ledamot
Per Jönsson

Ledamot
Helena Jönsson

Ledamot
Mariana Ericson

Ledamot
Therése Åkerberg

Suppleant
Agneta Månsson

Suppleant
Moa Olsson