Kallelse till årsmöte år 2024

År 2024:s årsmöte kommer att hållas den 13 februari klockan 19.00 på Hallagården.

Handlingar kommer att finnas på hemsidan senast sju dagar innan mötet.