Uppdaterad info kring hur covid-19 påverkar klubbverksamheten

Aktuella direktiv från Svenska Kennelklubben (SKK) sträcker sig fram till sista maj. Tills dess gäller att ingen klubbverksamhet anslutet till SKK med fler än 10 personer involverade ska förekomma.

Vad händer från och med juni? Reglerna ser ut att ”lättas upp”, men allt beror på vad regeringen anser. Just nu är rekommendationen att offentliga folksamlingar med färre än 50 personer kan tillåtas. Det är också den rekommendation (om regeringen inte ändrar den) som SKK och därmed Simrishamns Brukshundklubb har att rätta sig efter från och med 1 juni.

Sammanfattningsvis och i grova drag: Hundkurser och annan verksamhet med färre än 50 medverkande kan hållas (företrädesvis utomhus och med goda avstånd) från och med 1 juni. Tävlingar, så som Simrishamns Brukshundklubbs spårtävlingar som är inplanerade senare i år, kan också genomföras (om regeringen står fast vid nuvarande rekommendation att tillåta offentliga sammankomster med färre än 50 personer).

Stora hundevenemang så som nationella mästerskapstävlingar kommer däremot inte att genomföras under 2020.

Läs mer på SKK:s hemsida.