Välkommen på medlemsmöte 20/6 kl. 11.00

Det var var länge sedan vi hade möte. Men nu tillåts vi återigen träffas i större grupper utan att bryta mot några restriktioner.

Söndagen 20/6 håller vi därmed medlemsmöte. Vi är på Hallagården, men utomhus.
Tänk fortsatt på att försöka hålla rimligt avstånd till varandra. Vill du ha någon särskilt fin stol/filt att sitta på, kan du ta med dig det.

Är du ny i klubben eller har du aldrig varit med på något medlemsmöte förut?
Du är jätte-hjärtligt välkommen, mötet är till för ALLA klubbens medlemmar. Under mötet blir det bland annat information från ansvariga och diskussioner kring aktuella frågor.

Dagordningen för mötet hittar du här.
Väl mött!