Återkopplingsmöte

Välkommen till återkopplingsmöte på workshopen som Peter Rimsby hjälpte oss med. Var med och forma klubbens framtid!

Plats: Hallagården
Tid: Tisdagen 23 april 2019, klockan 19.00
För vem: alla medlemmar