Gratis webbföreläsningar om avel – få svaret på det du aldrig vågat fråga om…

För att förenkla och samordna utbildning för
medlemmar anordnar Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa ett
webbinarium lördagen den 17 oktober.

Svenska Brukshundklubben har tillsammans med rasklubbarna avelsansvar för våra bruksraser. Webbinariet sker online via Zoom
(som man kan ansluta till via sin dators vanliga webbläsare eller via mobilen om man laddat ner Zoom-appen). Information om uppkoppling till Zoom skickas via mejl ut till de som anmält sig. Mejlet kommer några dagar före webbinariet. Det är inte svårt att använda Zoom! Följ bara instruktionerna som du får efter att du anmält dig.

Dessa föreläsningar erbjuds 17 oktober:

INDEX – DET DU ALLTID VELAT FRÅGA
OM, MEN INTE VÅGAT…

Föreläsare: Katja Nilsson, forskare vid Institutionen för husdjursgenetik tillämpad genetik SLU, har arbetat med indexrelaterade frågor åt SKK/SBK.
Tid: kl 10.00-12.00

AVEL FÖR HÄLSA OCH EGENSKAPER,
TEORI OCH PRAKTIK

Föreläsare: Elisabeth Rhodin, mångårig medlem i Svenska Kennelklubbens Avelskommitté, uppfödare av tax, tidigare ordförande i Taxklubben, FCI-domare.
Tid: kl 12:30 – 14:30                     

AGRIA BREED PROFILE
Föreläsare: Annika Forsberg, Länsförsäkringar. Guidar i Agria Breed Profile – vilken information kan jag få och hur tolkar jag informationen.
Tid: kl. 14:45 – 16:00 

Webbinariet är gratis men du behöver anmäla dig via formuläret på SBK:s hemsida
senast den 14 oktober. Obs. begränsat antal platser.